Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web eubet-casino-vn.click! Chúng tôi rất trân trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web eubet-casino-vn.click. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng ký nhận bản tin, hoặc hoạt động khác trên trang web eubet-casino-vn.click. Những thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân tự động thông qua việc sử dụng công nghệ cookies để phân tích ý thích và hành vi của người dùng trên trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn và tùy chỉnh nội dung trang web đối với bạn.

  • Dữ liệu đăng nhập: Chúng tôi thu thập thông tin về người dùng khi bạn truy cập vào trang web eubet-casino-vn.click, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các địa chỉ gốc mà bạn đã truy cập trang web từ đó.
  • Dữ liệu giao dịch: Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến các giao dịch mà bạn thực hiện trên trang web eubet-casino-vn.click, bao gồm tài khoản thanh toán, chi tiết sản phẩm và dịch vụ được mua.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để:

  • Điều hướng và cung cấp các dịch vụ trên trang web eubet-casino-vn.click.
  • Liên hệ và thông báo với bạn về tài khoản của bạn, đơn đặt hàng, thông tin khuyến mãi và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi có sự chấp thuận của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý.

3. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web eubet-casino-vn.click.

  • Truy cập: Bạn có quyền yêu cầu thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn.
  • Chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc bổ sung thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.
  • Xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Để thực hiện những quyền trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: