Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web eubet-casino-vn.click. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Quy định chung

Trang web eubet-casino-vn.click được cung cấp dưới dạng dịch vụ trực tuyến cho các khách hàng và người dùng muốn truy cập và sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ liên quan.

Các nội dung, thông tin và dịch vụ trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác và hoàn toàn được sửa đổi hoặc thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, thiết kế, tên thương hiệu và logo, thuộc về eubet-casino-vn.click và các bên liên quan đã cấp phép sử dụng. Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng, không được sao chép, phát hành, tải lên, truyền tải, phiên dịch, chỉnh sửa hoặc ghi âm bất kỳ tài liệu trên trang web này.

3. Trách nhiệm người dùng

Bạn chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng và bảo mật thông tin đăng nhập của bạn cho trang web eubet-casino-vn.click. Bạn không được sử dụng trang web này để truyền, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin hoặc chất liệu nào vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho trang web hoặc người dùng khác.

  • Bạn cam kết không gây quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng, đe dọa hoặc lăng mạ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  • Bạn cam kết không tạo ra hoặc truyền tải các chương trình độc hại như virus, worm, Trojan hoặc các thành phần gây hại khác.
  • Bạn cam kết không can thiệp hoặc gây cản trở cho hệ thống, mạng hoặc dịch vụ liên quan đến trang web eubet-casino-vn.click.
  • Bạn cam kết không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để thu thập thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý từ chính người dùng.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn. Bạn chịu toàn bộ rủi ro khi truyền thông tin cá nhân.